Rådgivning
Posted in

Golf i kølige temperaturer

Koldere vejr koster længde 
 


Vi er nok alle opmærksomme på, at om efteråret og om vinteren, hvor banen bliver blødere, får vi mindre rul på bolden, og dermed mister vi længde på mange af vores slag. Det kan vi ikke gøre meget ved.

Derimod er det ikke alle, der er klar over, at temperaturen også påvirker vores længde på slagene. Der er flere faktorer, der er skyld i det.

For det første er lufttætheden højere ved lavere temperaturer, og dermed er der mere luftmodstand. Bolden flyver altså kortere. Det kan vi heller ikke gøre noget ved.

Dernæst betyder koldere temperaturer, at selve energioverførslen fra køllehovedet til bold bliver mindre effektiv, og det koster hastighed og længde. Igen en faktor vi ikke kan gøre noget ved.

Vores krop bliver også mindre smidig og musklerne langsommere, når det bliver koldere. Vi kan således som udgangspunkt ikke generere den samme svinghastighed, hvis vi er kolde. Det kan vi dog afhjælpe ved at være godt klædt på med rigtigt golftøj. I dag er golftøj teknologisk avanceret og godt til at sikre både kropstemperatur og bevægelsesfrihed.

Endelig er der selve bolden. En kold bold kan være sværere at komprimere i træføjeblikket og dermed bliver boldens energi i kernen ikke udnyttet optimalt. Det er derfor et godt råd for mange golfspillere at vælge blødere bolde (“soft” bolde) i vinterhalvåret.


Sammenfattende konstateres det, at vi alle må acceptere lidt mistet længde i vinterhalvåret, og det skal vi ikke tabe selvtillid af, og vi skal heller ikke begynde at “presse” svinget fordi, vi tror, at der er noget galt.
Den mentale accept vil gavne vores glæde og forbedre spillet. Hvis vi vil, kan vi også gøre længdetabet mindre ved at være rigtig påklædt og ved at vælge den rigtige bold.

Køber du samlet for over kr. 750,- er fragten gratis!

Kurv 0