Golfudstyr

Om persondata

Vi lægger stor vægt på, at vores indhentning af data er begrænset til de absolut nødvendige data, der kræves for, at du som kunde gnidningsfrit og sikkert kan bestille og betale for det/de produkt(er), du ønsker på vores webshop og de data, der er nødvendige for, at du, i det omfang du ønsker det, kan blive informeret om nyheder og tilbud.

Den formelle dataansvarlig er:
Golfit Europe ApS
Skovholmvej 11
2920 Charlottenlund
Cvr. nr. 36562773
Vi opfylder den til enhver tid gældende lovgivning vedr. indhentning, opbevaring og sletning af data. Det betyder følgende:

1) Indhentning af data under køb
Ved køb på webshoppen indhenter og registrerer vi kun de kundedata, der er nødvendige af hensyn til fakturering, betaling og opfyldelse af ordren. Dette inkluderer:
– Kundenavn
– Evt. modtagernavn (hvis forskelligt fra kundenavn)
– Faktureringsadresse eller adresse på kunde (nødvendigt af hensyn til kortudstedere og betalingsformidlere)
– Leveringsadresse
– Kontaktdetaljer (telefonnr. og e-mail) til brug for evt. kontakt omkring ordre og til brug for aftaler om levering

Formidling af din betaling for køb sker igennem tekniske formidlere; E-pay, Mobilepay mv.. De betalingsdetaljer (kortnummer og lign.), du afgiver der, behandles af betalingsformidler og videregives kun delvist til os, således at vi kan identificere din betaling i relation til dit køb (ordrenummer): Vi kommer således ikke besiddelse af de fulde kortnumre, kontonumre mv.

2) Øvrig indhentning/afgivelse af data
Ved din egen aktive tilmelding til vores Fordelsklub afgiver du de nødvendige data, og via dit Fordels-login redigerer og ajourfører du selv disse data.
Ved frivillig aktiv tilmelding til vores nyhedsbrev i forbindelse med køb, ved indmeldelse i Fordelsklub eller ved separat tilmelding til nyhedsbrev giver du os tilladelse til at sende elektroniske nyhedsbreve med information og tilbud til din mailadresse. I den sammenhæng opbevares og anvendes mailadressen kun til dette.

3) Videregivelse af data til tredjepart
Vi deler kun ovennævnte data med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af køb samt til samarbejdspartnere, der varetager den tekniske udvikling og vedligeholdelse af vores webshop. Desuden opbevares e-mailadresser i en marketing platform (Mailchimp) til brug for nyhedsbreve. Det betyder:
– Vi videregiver navn, adresse og kontaktdetaljer på modtagerperson til det postfirma, eller den pakkedistributør, der skal lavere pakken til dig for os
– I forbindelse med udvikling og vedligehold af de tekniske løsninger får betroede medarbejdere os vore databehandlere adgang til at se data i vores systemer men ikke til kopiere eller videredistribuere disse data
– E-mailadresser der aktivt er tilmeldt vores nyhedsbrev opbevares i Mailchimps platform

4) Opbevaring af data
Vores webshop er kun bygget på internationalt anerkendte systemer og programmer. Derfor opbevares kundedata kun i programmer og databaser, der lever op til lovlige og almindeligt anerkendte standarder for sikkerhed mv.
Det hele hostes hos autoriserede udbydere af hostingløsninger.

 

5) Medarbejderes og andres adgang til data
Kun betroede medarbejdere hos Golfit Europe ApS har adgang til kundedata og kun medarbejdere, som arbejder med modtagelse og opfyldelse af ordrer. Desuden har medarbejdere der arbejder med marketing adgang til mailadresserne i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
Alle disse medarbejdere er pålagt diskretion og tavshedspligt om disse data, og der tages de nødvendige forholdsregler for sikring mod kopiering mv.

 

6) Lagring og sletning af data

Data indhentet i forbindelse med køb
Af hensyn til garantier og af hensyn til muligheder for at servicere kunder med egnede tilkøb, opdateringer eller supplementer til produkter opbevares ordrer i kopi i op til 5 kalenderår efter købet.
Kunder, der ønsker disse data slettet, kan ved at sende mail til info@golfit.dk få slettet alle data.

Data afgivet ved tilmelding til Fordelsklub
Medlemskab og de dertil hørende data bevares indtil udmeldelse. Ønsker du udmeldelse og sletning fra Fordelsklub kan du kontakte os på info@golfit.dk .

E-mailadresse til nyhedsbreve
E-mailadressen opbevares indtil frameldelse af nyhedsbrev. Frameldelse kan ske ved benyttelse af link på alle nyhedsbreve eller ved at kontakte os på info@golfit.dk .

Sletning
Data opbevares både ”direkte” i vores programmer, og dermed på vores servere, og i en daglig back-up.
Sletning gennemføres af egne medarbejdere i henhold til ovenstående og ved sletning slettes data umiddelbart i vores programmer og derefter i back-up’en ved den næste daglige opdatering af back-up’en.
Ingen yderligere kopier findes herefter.

 

7) Om særligt følsomme personoplysninger
Som udgangspunkt indhenter vi ikke såkaldte ”særligt følsomme personoplysninger”, såsom personnummer, helbredsoplysninger og lignende.
Skulle sådanne oplysninger komme os i hænde uopfordret, f.eks. i en e-mail eller på anden vis, vil vi uden unødigt ophør orientere kilden til disse oplysninger om, at oplysningerne er kommet os i hænde, og vi vil straks slette disse oplysninger fuldstændigt og orientere om, at vi har slettet dem.

 

8) Specielt om e-mails
E-mail korrespondance med kunder og øvrige interessenter slettes løbende manuelt og automatisk senest efter 12 måneder.
Dog kan vi opbevare e-mails, der har relation til garantier eller mulige tilkøb og supplementer, i op til de 5 kalenderår, hvor vi opbevarer de pågældende kundedata.
Personer, der ønsker e-mails slettet i videre omfang end dette, kan henvende sig til os på info@golfit.dk .